Nascheidingsinstallatie afval mogelijk in Oost-Brabant

Datum: 18-04-2021


Nascheidingsinstallatie afval mogelijk in Oost-Brabant

Marktpartijen zien kansen tot realisatie en exploitatie van een nascheidingsinstallatie (NSI) in Oost-Brabant. Tot die conclusie komen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Meierijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Valkenswaard en de provincie Noord-Brabant op basis van een marktconsultatie die zij lieten uitvoeren. Negen afvalverwerkende organisaties namen deel aan deze marktconsultatie.


Nascheiden helpt afvaldoelstellingen te bereiken
Om te onderzoeken of de exploitatie van een NSI realistisch is in Oost-Brabant hebben samenwerkende gemeenten en de provincie in het najaar van 2020 een marktconsultatie gehouden. Ondanks dat bronscheiding steeds meer plaatsvindt en hard nodig is om onze doelstellingen te realiseren, kan hergebruik van grondstoffen worden vergroot door daar bovenop huishoudelijk afval na te scheiden. Met bestaande technieken voor nascheiding kan 15-30% minder restafval worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om relatief ‘rijk’ restafval waar nog voldoende PMD (plastic, metaal, drinkpakken) en keukenafval in zit. Hierbij gaat het met name om restafval afkomstig uit hoogbouw en/of stedelijke gebieden. De inzet van nascheiding helpt de betrokken gemeenten hun afvaldoelstellingen te bereiken en de kosten van afvalverwerking te beperken.

 

Vervolgtraject

De resultaten uit de marktconsultatie worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Ook worden de gemeenteraden geïnformeerd over de volgende stappen in het onderzoekstraject. Daarnaast worden de komende periode andere Brabantse gemeenten en AfvalSamenwerking Limburg benaderd om na te gaan of zij interesse hebben in deelname. In de tweede helft van 2021 worden gemeenten gevraagd of zij deel willen nemen aan een regionaal samenwerkingsverband gericht op realisatie van een NSI. Het streven is om in 2028 een NSI operationeel te hebben.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.