Nieuwe woonwijk in Geffen: ‘t Veld

Datum: 24-02-2021


Nieuwe woonwijk in Geffen: ‘t Veld

De vraag naar woningen voor jong en oud in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss dan ook een aantal nieuwe woonwijken ontwikkelen. Zo ook aan de zuidoostkant van Geffen. Daar komt een nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk willen we ongeveer 250 woningen in verschillende prijsklassen bouwen. Wij verwachten halverwege 2022 met deze woonwijk te starten.


 

Visie
We staan nu nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling van deze wijk. We beginnen met het maken van een visie. Een visie geeft een beeld van hoe het gebied op hoofdlijnen eruit zal gaan zien. We vinden het belangrijk dat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Daarom maken wij een visie voor een groter gebied. Mensen die grenzend aan het gebied wonen en belanghebbenden nodigen wij om met ons mee te praten en mee te denken. Wat vinden zij belangrijk? Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging per brief. We verwachten eind maart 2021 een visie te hebben.


Hoe gaan we verder?
Zodra wij een visie hebben gaan we aan de slag met het stedenbouwkundigplan. Een stedenbouwkundigplan is een verdere uitwerking van de visie. Dit stedenbouwkundigplan gebruiken we om het bestemmingsplan te maken. Verwachting is dat we in de tweede helft van 2021 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Hierover volgt later meer informatie.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk, neem dan contact op met de projectleider, mevrouw Anne Zaadnoordijk, via a.zaadnoordijk@oss.nl.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.