Nieuwe woonwijk in Geffen: ‘t Veld

Datum: 27-02-2021


Nieuwe woonwijk in Geffen: ‘t Veld

De vraag naar woningen voor jong en oud in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss dan ook een aantal nieuwe woonwijken ontwikkelen. Zo ook aan de zuidoostkant van Geffen. Daar komt een nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk willen we ongeveer 250 woningen in verschillende prijsklassen bouwen. Wij verwachten eind 2022 met de bouw van deze woonwijk te starten.


 

Visie

We staan nu nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling van deze wijk. We beginnen met het maken van een visie. Een visie geeft een beeld van hoe het gebied op hoofdlijnen eruit zal gaan zien. We vinden het belangrijk dat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Daarom maken wij een visie voor een groter gebied. Mensen die grenzend aan het gebied wonen en belanghebbenden nodigen wij uit om met ons mee te praten en mee te denken. Zij ontvingen daarvoor al eerder een uitnodiging per brief.

 

Wilt u ook meedenken? Dat kan. Ga dan naar: mpt.link/veldgeffen. U kunt van 26 februari tot en met zondag 7 maart de enquête invullen.

 

Hoe gaan we verder?

We verwachten april 2021 een visie te hebben. Daarna gaan we aan de slag met het stedenbouwkundigplan. Een stedenbouwkundigplan is een verdere uitwerking van de visie. Dit stedenbouwkundigplan gebruiken we om het bestemmingsplan te maken. Verwachting is dat we eind 2021 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Hierover volgt later meer informatie.

 

Meer informatie
Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk? Kijk dan op www.oss.nl/tveldgeffen
voor meer informatie. Of neem contact op met de projectleider, mevrouw Anne Zaadnoordijk, via a.zaadnoordijk@oss.nl
.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.