Nieuwsbrief MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Datum: 04-05-2023


Nieuwsbrief MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

In de nieuwsbrief:
Informatiebijeenkomst MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
Inpassingsvisie kijkt naar weg, omgeving en landschap
Van vijf naar twee kansrijke oplossingsrichtingen


Informatiebijeenkomst MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
 Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op woensdag 24 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken van het project. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding binnenlopen.

Lees meer

Inpassingsvisie kijkt naar weg, omgeving en landschap
 Voor de MIRT-Verkenning A50 wordt een inpassingsvisie opgesteld. In de inpassingsvisie wordt gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van het landschap waarin de A50 is gelegen. De visie beschrijft de effecten van de toekomstige maatregelen aan de A50 vanuit twee gezichtsvelden: de beleving vanuit de weg op het landschap en de beleving op het landschap vanuit de weg. De inpassingsvisie A50 is een belangrijk document voor het project. Het doel van de visie is om te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zo goed mogelijk behouden blijft.

Lees meer

Van vijf naar twee kansrijke oplossingsrichtingen
 Op 2 maart 2023 heeft de stuurgroep A50 besloten om twee van de vijf oplossingen uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verder uit te werken in het vervolgproces van de MIRT-verkenning.

Lees meer


Bron: Rijksoverheid

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.