Online bijeenkomst 21 april Heesch West

Datum: 18-04-2021


Online bijeenkomst 21 april Heesch West

Het plan voor bedrijventerrein Heesch West vordert gestaag. In de eerste helft van juni is de publicatie van het Ontwerp bestemmingsplan ingepland, samen met de aangevulde milieueffectrapportage. Op 21 april om 19.30 uur is een online bijeenkomst om de omgeving een update te geven van de plannen en het proces.


Hoe worden de plannen aangepast? Welk type bedrijven kunnen zich vestigen en worden daar voorwaarden aan gesteld? Hoe worden mogelijke effecten van bedrijven en verkeer op de omgeving beheerst? Hoe verhouden de huidige plannen zich tot de zorgen die eerder werden geuit? Hoe ziet het verdere plan- en besluitvormingsproces eruit? De livestream start met een presentatie over Heesch West. Daarna is er ruim de tijd voor het beantwoorden van vragen. Opgeven voor de bijeenkomst kan via info@heeschwest.nl


Bron: Heesch West

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.