ONTWERP PARAPLUPLAN ‘WONEN – 2023’

Datum: 01-03-2023


ONTWERP PARAPLUPLAN ‘WONEN – 2023’

U kunt reageren op het ontwerp parapluplan ‘Wonen – 2023’. Hieronder staat waarover het ontwerp parapluplan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.


Wat is een bestemmingsplan (parapluplan)?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

 

Waar gaat het ontwerp parapluplan ‘Wonen – 2023’ over?

Het ontwerp parapluplan ‘Wonen – 2023’ gaat over een aantal begrippen ten aanzien van het onderwerp wonen en heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Oss.

 

U kunt het ontwerp parapluplan ‘Wonen – 2023’ bekijken

U kunt van donderdag 23 februari 2023 tot en met woensdag 5 april 2023 de volgende stukken bekijken:

·          het ontwerp parapluplan

·          andere stukken over het ontwerp parapluplan, zoals de toelichting

 

U kunt deze stukken bekijken:

·          op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

·           (digitaal) bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (telefoon 14 0412) in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; U kunt een afspraak maken voor elke werkdag (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

 

De bronbestanden van het ontwerp parapluplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.

Het identificatienummer van het parapluplan is NL.IMRO.0828.BPpplnwonen2023-ON01.

 

U kunt reageren op het ontwerp parapluplan

U kunt reageren op het ontwerp parapluplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

 

U kunt reageren van donderdag 23 februari 2023 tot en met woensdag 5 april 2023. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

 

Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met mevrouw Van Rossem van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

 


 

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan:

 

De gemeenteraad van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA  OSS

 

Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerp parapluplan ‘Wonen - 2023’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerp parapluplan.

 

U mag uw zienswijze op 19 april 2023 verduidelijken bij een hoorcommissie. Dit hoeft niet. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad. U mag geen nieuwe punten inbrengen.

Wilt u uw zienswijze verduidelijken? Geef dit dan duidelijk aan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging.

 

Wat gebeurt er na het ontwerp parapluplan?

Het gaat hier om een ontwerp parapluplan.

De gemeenteraad stelt in de zomer van 2023 het definitieve parapluplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.