Opgraving Gewandeweg geeft unieke kijk op verleden van Oss

Datum: 15-10-2022


Opgraving Gewandeweg geeft unieke  kijk op verleden van Oss

Bij de archeologische opgraving aan de Gewandeweg die in juli plaatsvond, is een volledig landschap uit de midden/late bronstijd (1500 tot 1000 v. Chr.) blootgelegd. In totaal werden er acht grafheuvels, drie boerderijplattegronden en twaalf waterputten of -kuilen gevonden.


Ook zijn er meerdere hekwerken uit dezelfde periode in kaart gebracht. Deze vondsten geven een indruk van de inrichting van het landschap rond de verschillende erven. Paul van den Helm van archeologisch onderzoeksbureau Archol: “Het bijzondere aan deze opgraving is dat je normaal gesproken maar één, soms twee elementen van het leven in de bronstijd aantreft. Hier aan de Gewandeweg lijken we vrijwel alles bij elkaar te hebben. Dat geeft ons echt een unieke kijk in het leven van zo’n 3.500 jaar geleden.”

 

Daar komt bij dat een paar vondsten en sporen mogelijk toebehoren aan een graf uit de late steentijd. Dit zou dan het oudste graf kunnen zijn, dat ooit in Oss is gevonden. Om hier zeker van te zijn moeten de resultaten eerst verder worden uitgewerkt en onderzocht.

 

Verhaal van ons verleden

Ook wethouder Sidney van den Bergh (Erfgoed) is blij met de vondsten. “Natuurlijk wisten we al dat Oss een bijzonder interessante archeologische vindplaats is. Al sinds de jaren ’70 vinden er bijna jaarlijks opgravingen plaats. Iedere keer wordt daarmee het verhaal van ons verleden een stukje meer ingevuld. Dit keer is dat een flink stuk. En dat is natuurlijk geweldig.”

 

De komende maanden worden de vondsten en sporen verder onderzocht. Met behulp van allerlei moderne technieken proberen de archeologen een meer precieze datering van de vondsten vast te stellen.

 

Universiteit Leiden

De opgraving aan de Gewandeweg is uitgevoerd door archeologisch onderzoeksbureau Archol in nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden. Archeologiestudenten van die universiteit doen sinds jaar en dag praktijkervaring op in Oss. Ook volgend jaar komt er weer een groep studenten naar Oss. Zij zullen dan ook aan de westkant van Oss aan de slag gaan.

 

Amsteleind

De reden dat we op deze locaties archeologisch onderzoek doen, is dat daar de komende jaren de nieuwe woonwijk Amsteleind verrijst. De resultaten van de opgravingen gebruiken we als inspiratiebron bij de inrichting van toekomstige wijken.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.