Osse gemeenteraad besluit op 28 januari over Duurzame Polder

Datum: 17-01-2021


Osse gemeenteraad besluit op 28 januari over Duurzame Polder

De gemeenteraad neemt op 28 januari een besluit over Duurzame Polder. Dat gebeurt in een vergadering die voor een deel digitaal is en voor een deel op het gemeentehuis.


Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans: ‘Ook het gemeentebestuur worstelt met het doorgaan van besluitvorming in Coronatijd. Zeker nu de lockdown verlengd is, is het van belang om het aantal fysieke ontmoetingen te beperken. Wel hebben de fractievoorzitters samen met de agendacommissie uitgesproken dat het belangrijk is om geen vertraging meer te hebben in besluitvorming van belangrijke onderwerpen. Dit betekent dat alle vergaderingen digitaal zijn. Alleen de raadsvergaderingen zijn fysiek, maar wel in aangepaste ‘hybride’ vorm. Daarbij vergaderen de woordvoerders en insprekers in de ruimte zelf en andere raadsleden digitaal. Het is belangrijk dat woordvoerders op het moment van besluitvorming elkaar fysiek kunnen treffen voor overleg, moties en amendementen. Dat is nodig bij complexe vragen met grote maatschappelijke gevolgen. Hoewel in het voortraject alle ruimte is voor inwoners en belanghebbenden om hun opvattingen en kennis mee te geven aan de raadsleden, hechten we ook in coronatijd aan het inspreken tijdens de raadsvergadering.
Door op een zogenoemd ‘hybride’ manier te vergaderen ontstaat er ruimte in de raadzaal voor een beperkt aantal belanghebbenden om in te spreken en de raadsvergadering fysiek bij te wonen. Bij grote aantallen insprekers kunnen we ook dit hybride organiseren.
 
Duurzame Polder
Op 28 januari is de eerste hybride raadsvergadering. Op de agenda staat de vraag of de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch geschikt is als zoekgebied voor het opwekken van duurzame windenergie. ‘Net als iedereen zoekt ook de gemeenteraad naar manieren om het werk tijdens de pandemie door te laten gaan. Als het kan, vergadert de raad digitaal. Soms is dat niet voldoende. De raad wil recht doen aan alle invalshoeken en voldoende insprekers horen. Dan is het nodig om in dezelfde ruimte bij elkaar te zitten of hybride te vergaderen’, aldus de burgemeester.
 
De raadsvergadering op 28 januari start om 19.00 uur en is voor iedereen live te volgen via www.oss.nl/uitzending. Bewoners en andere betrokkenen kunnen tijdens de vergadering inspreken. Door de Coronamaatregelen kan er geen publiek bij de vergadering zijn.
 
Voor meer informatie over de inspraak kunt u terecht bij de Raadsgriffie via raadsgriffie@oss.nl.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.