Osse gemeenteraad besluit op 28 januari overdag over Duurzame Polder

Datum: 24-01-2021


Osse gemeenteraad besluit op 28 januari overdag over Duurzame Polder

De gemeenteraad neemt op 28 januari 2021 een besluit over de Duurzame Polder. Inmiddels zijn de coronamaatregelen aangescherpt. De kans is erg groot dat er een avondklok komt. Daarom houden we de raadsvergadering overdag. Van 09.00 – 12.00 uur krijgen insprekers het woord. De raadsvergadering is van 13.00 – 17.00 uur.


We zoeken binnen de mogelijkheden naar een manier om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens van insprekers om fysiek in te spreken in de aanwezigheid van raadsleden. En de wens van de gemeenteraad om in ieder geval met de woordvoerders van de fracties een fysiek debat te kunnen voeren over dit belangrijke onderwerp.
 
Gezien de nieuwe coronamaatregelen kunnen de insprekers niet in de raadszaal aanwezig zijn tijdens de voorbereidende raadsvergadering en de besluitvorming.
 
Planning van behandeling van het onderwerp Duurzame Polder:
 
09.00- 12.00 uur       Insprekers aan het woord

Insprekers krijgen de mogelijkheid om fysiek in het gemeentehuis in te spreken. Van iedere raadsfractie is één raadslid aanwezig bij deze inspreekochtend. Het is ook mogelijk om digitaal in te spreken. De Raadsgriffie neemt contact op met de aangemelde insprekers voor de planning.
De inspreekochtend wordt rechtstreeks uitgezonden via internet.

 
13.00-16.00 uur        Raadsvergadering hybride en voorbereidend

We organiseren een hybride raadsvergadering. Daarbij vergaderen de woordvoerders van de fracties in de raadzaal en de overige raadsleden digitaal. We beginnen om 13.00 uur met de hybride raadsvergadering waarin het debat wordt gevoerd over de Duurzame Polder. Dit is géén besluitvormende raadsvergadering. Deze hybride raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via internet.

 
16.00-17.00 uur Raadsvergadering digitaal en besluitvormend

Na de hybride raadsvergadering en niet eerder dan 16.00 uur start de raad met een digitale raadsvergadering via MS teams. In dit digitale deel neemt de gemeenteraad besluiten over de lijst ingekomen stukken, de hamerstukken, de benoeming van een burgerlid én het dossier Duurzame Polder. De raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via internet.

 
Volgen via internet
De vergaderingen kunt u digitaal volgen via https://www.oss.nl/bestuur.
  
Meer informatie
Voor meer informatie over de inspraak kunt u terecht bij de Raadsgriffie, raadsgriffie@oss.nl.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.