Ossenaren met laag inkomen krijgen €800 energietoeslag

Datum: 30-10-2023


Ossenaren met laag inkomen krijgen €800 energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen krijgen een eenmalige energietoeslag van € 800. Het gaat om huishoudens tot 130% van de bijstandsnorm. Wie hiervoor precies in aanmerking komt, is bekend bij de gemeente. De gemeente betaalt de toeslag zoveel mogelijk automatisch uit. Met deze toeslag helpt de gemeente de huishoudens op of net boven het sociaal minimum met de hoge energiekosten.


Toeslag uitbetalen

·       Inwoners die van de gemeente een uitkering en/of minimaregeling krijgen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen het bedrag deze week automatisch op hun rekening.

·       Inwoners die geen uitkering of minimaregeling krijgen, maar wel de toeslag over 2022 ontvingen, krijgen eind november ook automatisch € 800. Dat gebeurt alleen als zij nog steeds aan de voorwaarden voldoen.

·       Andere inwoners met een laag inkomen kunnen de toeslag vanaf begin december zelf aanvragen via www.oss.nl/energietoeslag.

 

Studenten

Dit jaar hebben studenten geen recht meer op een energietoeslag van de gemeente. Zij kunnen een vergoeding van € 400 krijgen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

 

Over de hoogte van de energietoeslag

In 2023 krijgen huishoudens met een laag inkomen, net als in 2022, weer een energietoeslag. Die was voor beide jaren € 1300. Omdat de nood afgelopen winter erg hoog was, kregen Osse inwoners in februari alvast € 500. Daarom blijft voor 2023 nog   € 800 per huishouden over.

 

Meer informatie

www.oss.nl/energietoeslag


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.