Overleg over proces Heesch West

Datum: 04-09-2019


Inhoudelijk werd nog niet ingegaan op de bespreekpunten, maar door de aanwezigen werd de bereidheid en de intentie uitgesproken om constructief en inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. En daarbij werd het belang van wederzijds vertrouwen en actieve informatievoorziening onderstreept.

 

In het vervolg van het proces zullen verschillende betrokkenen gericht worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over verschillende thema’s. Hoe dit aangepakt gaat worden en welke stakeholders in gesprek gaan over welke onderwerpen wordt nog verder afgestemd met de voorzitters van de betrokken dorpsraden en een afvaardiging van ‘Eerlijk over Heesch West’.

 

https://heeschwest.nl


Bron: Heesch West

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.