Pastorie zoekt een nieuwe bestemming.

Datum: 20-01-2020


Pastorie zoekt een nieuwe bestemming.

Met het vertrek van Pastoor van Dijk komt de pastorie dit voorjaar toch echt leeg te staan. Het kerkbestuur is dan ook opzoek naar een nieuwe bestemming voor het gebouw.


Gerrit van Helm, als vertegenwoordiger van het parochiebestuur, heeft ons bijgepraat over de voorgenomen verkoop van de pastorie. Er zijn diverse ideeën en wensen. Behoud van een sociaal-maatschappelijke functie door bijvoorbeeld een samenwerking tussen het Oude Klooster, De Koppellinck en pastorie zou een optie kunnen zijn. Of verkoop aan de hoogste bieder en (zorg)appartementen erin? 

 

Al met al, hoopt het kerkbestuur op de korte termijn een duidelijker beeld voor zichzelf te krijgen, zodat er snel stappen gemaakt kunnen worden. Het rijksmonument is hard aan een renovatie toe en de huidige staat zal er door leegstand niet beter op worden. Als dorpsraad gaan we dit onderwerp in ieder geval onder de aandacht brengen bij onze aandachtwethouder. ‘We willen in ieder geval helder krijgen hoe de gemeente aan kijkt tegen een zekere sociaal-maatschappelijke functie, in relatie met De Koppellinck en het Oude Klooster’, verklaart Hans Hendriks. Ook bij een overleg dat binnenkort plaatsvindt met wooncorporatie Mooiland zal de pastorie worden aangekaart.

 

In zijn algemeenheid wordt de oproep gedaan om mee te denken over een nieuwe invulling van het gebouw dat zo’n mooi ensemble vormt met de kerk en het klooster. Mensen met ideeën of mogelijke opties kunnen zich bij het parochiebestuur melden.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.