Publicatie ontwerpbestemmingsplan Heesch West

Datum: 05-06-2021


Publicatie ontwerpbestemmingsplan Heesch West

Het plan Heesch West is in de volgende fase: het ontwerpbestemmingsplan. Dit is op 3 juni samen met de aanvulling op de milieueffectrapportage gepubliceerd. De terinzagelegging start op 10 juni. In de regio is een grote behoefte aan bedrijventerreinen. De beschikbare locaties zijn schaars en de vraag is groot. Heesch West wordt ontwikkeld om een impuls te geven aan werkgelegenheid en de regionale economie te versterken.


Plan uitgelicht
Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvulling MER bevat veel informatie en achtergronden. Om deze informatie goed toegankelijk te maken kun je je door middel van de link ‘Ontwerpbestemmingsplan uitgelicht’ informeren op hoofdlijnen en desgewenst ook doorklikken naar de onderliggende onderzoeken en adviezen. Hiermee wordt, naast de diverse informatiebijeenkomsten, voorzien in de behoefte om de plandocumentatie meer toegankelijk en begrijpelijk te presenteren.

 

Link: Ontwerpbestemmingsplan uitgelicht

 

Aanpassingen
Belangrijke aanpassingen in vergelijking met 2019 zijn onder andere het creëren van meer ruimte voor regionale bedrijven, maatregelen om mogelijke milieu-impact van bedrijvigheid verder te beheersen, het afzien van windenergie en veel maatregelen om de verkeersafwikkeling beter te regelen. 

 

Link: Belangrijke aanpassingen

 

Reageren
Wil je via een zienswijze reageren op de plannen? Dat kan via de betrokken gemeenten Bernheze (www.bernheze.org/heeschwest), 's-Hertogenbosch (www.s-hertogenbosch.nl/plannen/heesch-west) en Oss (www.oss.nl/heeschwest).

 

De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Vragen en meer informatie
Op de website www.heeschwest.nl is uiteraard ook alle informatie te vinden met betrekking tot de plannen. Daarnaast is er voor de omgeving op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan bestuurders en experts. Aanmelden kan via info@heeschwest.nl.  Vooraf al  vragen stellen, kan dat ook via dit mailadres.

 

Tijdschema

e629724_w1244_agendazonderkopdef.png


Bron: Heesch West

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.