Resultaten enquête 't Veld Geffen

Datum: 02-04-2021


Resultaten enquête 't Veld Geffen

De gemeente Oss is begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de zuidoost kant. Naast het plan gebied is er ook een groter gebied aangewezen om een visie te maken voor de langere termijn, zodat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Begin maart heeft de gemeente hiervoor online een enquête uitgezet. Deze is door bijna 300 mensen ingevuld. 


De vraag naar woningen voor jong en oud in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss de nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld ontwikkelen. Deze nieuwe wijk komt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk wil de gemeente ongeveer 250 koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen bouwen.

 

Resultaten
De resultaten van de enquête kun je bekijken op www.oss.nl/tveldgeffen. Deze resultaten neemt de gemeente mee bij het maken van een visie. De definitieve versie bespreekt het college van B&W in de tweede helft van april.

 

Hoe gaat het verder?
Vanuit de visie maakt de gemeente een stedenbouwkundigplan. Dit plan is gedetailleerder dan de visie. Het stedenbouwkundigplan gebruiken ze straks om het bestemmingsplan te maken. Half april gaat de gemeente aan de slag met de voorbereidingen voor dit stedenbouwkundigplan. Ook bij het maken van het stedenbouwkundigplan kunnen de Geffenaren weer meedenken. Hierover volgt later meer informatie en zullen wij delen via onze kanalen.

 

Vragen?
Heb je vragen over de ontwikkeling van ‘t Veld? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Oss: mevrouw A. Zaadnoordijk, via e-mailadres: a.zaadnoordijk@oss.nl.
Ook kun je contact opnemen met de dorpsraad via info@dorpsraadgeffen.nl.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.