Speeltuin de Run wordt geen grasveld

Datum: 21-10-2020


Speeltuin de Run wordt geen grasveld

 

Eerder dit jaar was er sprake om, in het kader van het vermindering van de speelgelegenheden in de gemeente, de speeltuin in de Karn om te vormen tot een grasveld. Als dorpsraad hebben we eerder gemerkt dat het mogelijk verdwijnen van de speeltoestellen veel onrust gaf in de omgeving. We hebben er ons daarom voor ingezet om deze speelplek voor kinderen te behouden. Dat is gelukt!


Hieronder vind je de reactie die wij van de gemeente hebben ontvangen en als je het goed leest is de speeltuin voor de komende jaren gered. Maar we blijven de ontwikkelingen rond deze en andere speelgelegenheden uiteraard volgen. Ook DTV Nieuws heeft er een kort artikel over gepubliceerd (link).

 

Ontvangen bericht van de gemeente: 

Zoals gister bij het overleg met wethouder Van der Schoot besproken, stuur ik je hierbij een update van de speellocatie De Run/De Rosmolen.

 

Naar aanleiding van een bericht richting de Dorpsraad over het mogelijk omvormen van bovengenoemde speellocatie naar gras, heeft de Dorpsraad veel reacties hierop ontvangen.

 

Aansluitend is dit onderwerp met de portefeuillehouder besproken waarbij is aangegeven dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn om deze locatie een upgrade te geven. Het beleidsuitgangspunt is nu eenmaal het terugbrengen van het aantal speellocaties en het aantal speelvoorzieningen in de openbare ruimte.

 

Hierbij geldt wel dat gestreefd wordt naar een natuurlijk moment om dit uitgangspunt daadwerkelijk op te pakken. Bijvoorbeeld dat de aanwezige toestellen technisch zijn versleten en daardoor een veiligheidsissue vormen. Ook het terugbrengen van een tweetal speellocaties naar 1 centrale voorziening is een mogelijkheid.

 

Ondanks diverse, aan de Dorpsraad doorgeven, argumenten om deze speellocatie om te vormen tot een grasveldje, is dit de stand van zaken:

  • De speeltoestellen zijn periodiek geïnspecteerd en vooralsnog veiliggesteld.
  • De speeltoestellen blijven onderdeel uitmaken van het onderhoudsregiem en de inspectieronden.
  • Klein onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd.
  • Indien een speeltoestel dusdanig slecht is, de herstelkosten boven proportioneel zijn én vanuit veiligheidsoogpunt het toestel is afgekeurd, dan is de gemeente genoodzaakt deze te verwijderen.
  • Conform de beleidsuitgangspunten zal hier dan geen nieuw speeltoestel voor in de plaats terugkomen (uitsterfconstructie).
  • Doordat hier ongeveer een achttal toestellen aanwezig zijn die momenteel technisch weer in orde zijn, verwacht ik dat de toestellen de komende jaren hier blijven staan.

Bron: Foto: DTV Nieuws

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.