Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt

Datum: 21-01-2020


Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. (link)


Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

 

Culturele activiteiten
Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar.

 

Buurtinitiatieven
Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de effecten van de klimaatverandering te beperken. Water en natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar.

 

Verbinding
“De beide fondsen zijn er om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Daarvoor zetten we cultuur, natuur en water in. Zo ontstaan niet alleen mooie projecten, maar wordt ook meteen de onderlinge verbinding versterkt”, licht gedeputeerde Anne-Marie Spierings toe.

 

Naast de provincie (€ 240.000) dragen de 3 Brabantse Waterschappen hieraan € 720.000 bij. Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt € 80.000 bij en voert de regelingen uit. Belangstellenden kunnen vanaf 15 januari 2020 gebruikmaken van deze regelingen.


Bron: Brabant.nl (Provincie Noord-Brabant)

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.