Te koop: voormalig gemeentehuis in Geffen!

Datum: 15-01-2020


Te koop: voormalig gemeentehuis in Geffen!

Het voormalig gemeentehuis in Geffen staat te koop. Geïnteresseerde bedrijven kunnen meedoen door middel van een prijsvraag. Kwaliteit vinden wij erg belangrijk, daarom gunnen wij aan de winnende inschrijver onder andere op het beste ontwerp voor de nieuwe panden. De koopprijs is een vaste prijs. Uitgangspunt is het ontwikkelperspectief dat op 19 december 2019 door de gemeenteraad voor Dorpshart Geffen is vastgesteld.


Aanmelden

Heeft u interesse in het voormalig gemeentehuis in Geffen en de prijsvraag? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname tot 31 januari 2020. De gemeente Oss nodigt vervolgens maximaal 4 partijen uit om aan de prijsvraag (gunningsfase) mee te doen.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen?

Dan ontvangen we van u graag de volgende informatie:

  • Bedrijfsinformatiegegevens (kvk gegevens). Werkt u samen met een andere partij? Dan
  • hebben we ook van deze partij de bedrijfsinformatiegegevens nodig;
    Omschrijf uw ambitie en visie op de opgave op één A4;
    Overzicht van referentieprojecten van u en uw eventuele samenwerkingspartners
  • (bijvoorbeeld een externe architect);

 

Voorselectie

Bij meer dan 4 geïnteresseerden maakt het beoordelingsteam van de gemeente Oss een voorselectie. In het beoordelingsteam zit het projectteam van gemeente Oss, dorpsraadleden en een lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het beoordelingsteam maakt een keuze op basis van de ingezonden stukken. U ontvangt uiterlijk 14 februari 2020 een bericht of u definitief meedoet aan de prijsvraag.

 

Waar selecteren wij op?

  • Ervaring van uw bedrijf en eventueel uw samenwerkingspartner (bijvoorbeeld externe architect) met een soortgelijke herontwikkeling. Dit doen wij aan de hand van de door u ingediende referentieprojecten.
  • Uw visie en ambitie op de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis.

De uitgebreide procedure van de voorselectie kunt u vinden op www.oss.nl/dorpshartgeffen.

 

Meer informatie

Meer informatie over het ontwikkelperspectief en de prijsvraag vindt u op: www.oss.nl/dorpshartgeffen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw A. Zaadnoordijk, via a.zaadnoordijk@oss.nl.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.