Thema avond Wonen

Datum: 30-05-2018


Wonen in Geffen, nu en in de toekomst. Wonen was het hoofdthema voor de openbare vergadering van mei. Hoe ziet de toekomst er demografisch uit en wat zijn de nieuwbouwplannen van de gemeente.


Gezien de opkomst leeft het thema binnen de Geffense gemeenschap. Met een kleine 50 personen was het lekker druk en warm (soms verhit?) in de Koppelinck.

Vanuit de gemeente waren er drie sprekers aanwezig en ook Mooiland was vertegenwoordigd. In totaal hadden we op een uurtje gerekend, maar door alle vragen en discussie werd het toch een krappe twee uur.


Ivar Schoppema – beleidsadviseur wonen 

(uitleg woningbehoefte in Geffen))

Ivar neemt ons, aan de hand van prognoses vanuit de provincie, mee in de demografische ontwikkeling van de kern Geffen. Oftewel hoeveel gaat Geffen de komende jaren groeien en hoe zijn de diverse leeftijdsgroepen verdeeld. Ondanks dat we met het huidige inwonersaantal al op de prognose van 2023 zitten wordt er tot ongeveer 2030 nog bevolkingsgroei verwacht.  Hierna zal de groei afvlakken. Maar ook het aantal bewoners per huis daalt. Dus er zijn nog nieuwe huizen nodig de komende jaren (100-150), maar wat voor huizen? In Geffen hebben we relatief veel grote vrijstaande huizen. Maar de vraag naar kleinere woningen/appartementen zal wellicht door de vergrijzing sterk toenemen. Ook is er de tendens dat de jeugd steeds meer naar de stad trekt, vanwege een gebrek aan betaalbare starters/huurwoningen. Willen we ons dorp dus aantrekkelijk en leefbaar houden, dan moeten we onze plannen hier op aanpassen.


Romano van de Rakt – planoloog

(plannen in Geffen)

Romano toont diverse kaarten van ons dorp, met daarop de lopende nieuwbouwplannen en de nog te ontwikkelen plannen. Hij begint met het de plannen in het buitengebied.

Het plan aan de Weverstraat/Papendijk wordt door de gemeente nogmaals tegen het licht gehouden. Deze uitbreiding ligt namelijk buiten de kern en het type grote vrijstaande huizen is, demografisch gezien, niet gewenst. In het gebied tussen het Arboretum en de Oude Baan worden alleen de reeds toegekende plannen ontwikkelt, dit gebied zal een hoofdfunctie krijgen binnen de “groene long”. De plannen rondom de Bergstraat zijn in ontwikkeling en er zijn op dit moment geen plannen om hier verder uit te breiden. Ook niet vanuit de Ruwaard, meerdere aanwezigen maken duidelijk dat deze groen strook erg belangrijk is voor de Geffenaar.

En dan de “stedelijke” ontwikkeling van Geffen, of beter gezegd de plannen in de kern. Er zijn diverse plannen in uitvoering, maar na de Oorsprong en enkele kleinere projecten droogt de nieuwbouw hier snel op. Op de plek van het gemeentehuis zou nog wat nieuwbouw gerealiseerd kunnen worden. Maar waar komt dan de rest van onze uitbreiding? Diverse opties worden aangedragen en besproken. De Elshof zou nog kunnen groeien richting het terrein waar de carnavalstent stond. Verplaatsen van de sportvelden naar een nieuw complex, maar waar? Een deel van het Geffens Veld uitkopen, lastig en onwenselijk? Veel ideeën, maar (nog) geen passende oplossing.    


Herman Krijger – woonconsulent Mooiland

(rol en positie woningcorporatie)

Naar een korte introductie vanuit Mooiland m.b.t. de sociale huur, geven zij aan de komende jaren het aantal woningen met 25 tot 30 uit te willen breiden. Er wordt gedacht aan levensloopbestendige woningen, dus huizen geschikt voor starters tot senioren. Alleen voor gezinnen zijn dit type woningen minder geschikt. Exacte locaties kunnen ze niet geven, ze werken het liefst samen met de gemeente voor nieuwbouw. De locatie van het oude gemeentehuis spreekt hen aan. Wie weet. 


Rob van Dongen – projectleider Centrumplan Geffen (beantwoording eventuele vragen over gemeentehuis, dorpsplein etc.)

Rob is verantwoordelijk voor het Centrumplan, de meeste nieuwbouw lopen. De Oorsprong begint aan fase 3 en rondom het Aloysiusplein zijn bijna alle bouwactiviteiten afgerond. Blijven er nog twee hordes over, gemeentehuis en het dorpsplein. De dorpsraad en gemeente hebben besloten om deze twee te koppelen. Rob waagt zich niet aan het noemen van data, maar aan het einde van dit jaar moet er een concept ontwerp liggen voor invulling van het plein en de mogelijkheden met het oude gemeentehuis. Hierna gaat men op zoek naar een projectontwikkelaar. De dorpsraad gaat dit onderwerp hoog op de agenda houden bij de politiek, het stond immers in ieder partij programma bij de verkiezingen.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.