Toch geen windturbines op Heesch West

Datum: 25-08-2020


Toch geen windturbines op Heesch West

Er komen geen windmolens op bedrijventerrein Heesch West. De drie geplande turbines zijn uit de plannen geschrapt door de betrokken gemeentebesturen van Bernheze, Den Bosch en Oss. Dat is dinsdagmiddag bekend gemaakt door de gemeenschappelijke regeling, die de drie gemeenten vormen.


De mogelijkheid om windenergie in te passen op bedrijventerrein Heesch West is verkend en onderzocht. Vooraf was duidelijk dat plaatsing van windturbines op deze locatie complex zou zijn vanwege diverse omgevingsfactoren. Om de minste impact op de omgeving te hebben, was het alleen mogelijk de turbines centraal op Heesch West te plaatsen. Dat bleek na verder onderzoek te beperkend voor de economische ontwikkelbelangen van het regionale bedrijventerrein. Ook omwonenden in Vinkel, Heesch en Geffen hebben zich altijd verzet tegen de komst van de windturbines.

 

De drie betrokken colleges hebben, na voorstel van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West, vandaag besloten om af te zien van inpassing van windenergie op de locatie Heesch West.

De Gemeenschappelijke Regeling geeft aan dat het afzien van windenergie niets afdoet aan de ambitie om van Heesch West het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te maken met een grote meerwaarde voor de regionale economie.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.