Uitdunning bomen in De Rosmolen en De Wisboom

Datum: 11-03-2019


Uitdunning bomen in De Rosmolen en De Wisboom

De gemeente Oss gaat een aantal bomen in en rondom de Rosmolen verwijderen én planten.


De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse meldingen ontvangen over het feit dat de volwassen berkenbomen in ‘De Rosmolen’ en in ‘De Wisboom’ voor een bepaalde mate van overlast zorgen. Met name schaduwvorming en bladafval worden hierbij benoemd. 

Deze vormen van overlast zijn op zich geen reden om een boom te verwijderen. 

De gemeente heeft nogmaals de aanwezige bomen geïnspecteerd en geconstateerd dat een aantal bomen elkaar hinderen. Dit betekent dat zij voornemens zijn om een aantal bomen te gaan verwijderen zodat de overgebleven bomen hun vorm en vitaliteit behouden.

 

De komende maanden zullen de procedures voor de kapvergunningen worden doorlopen en vervolgens zullen de twaalf betreffende bomen in het najaar worden gerooid.

 

Ook worden er een totaal van 4 bomen opnieuw aangebracht en zal het straatwerk worden hersteld. Uiteraard zal dit met enige verkeershinder gepaard gaan.


Bewonersbrief

Plattegrond 'Te rooien bomen'

Plattegrond 'Nieuw te planten bomen'

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.