Uitnodiging bijeenkomst Geffense verenigingen

Datum: 26-09-2021


Uitnodiging bijeenkomst Geffense verenigingen

De laatste jaren hebben diverse verenigingen, onder de noemer van de "Vitale Vereniging", met elkaar gekeken waar ze van elkaar kunnen leren en hoe ze samen elkaar kunnen versterken. En hiermee natuurlijk het gehele Geffense verenigingsleven.

Een concreet voorbeeld van deze samenwerking is de materialenlijst, zo kan een vereniging vrij snel zien waar men materiaal kan lenen. Met regelmaat hebben ze bijeenkomsten en hieronder vind je de uitnodiging voor maandag 4 oktober. Is jouw vereniging nog niet aangesloten? Meld je dan aan!


Uitnodiging vanuit de stuurgroep:

 

Beste bestuurders en andere betrokkenen, 

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een nieuwe bijeenkomst voor Geffense verenigingen op maandag 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur bij voetbalvereniging Nooit Gedacht. Wij kijken er naar uit om jullie allemaal na lange tijd weer persoonlijk te ontmoeten en een vervolg te geven aan het proces waarin we de samenwerking met elkaar willen uitbreiden en versterken. 

 

Doel van de avond 

Tijdens de bijeenkomst willen we elkaar weer wat beter leren kennen, zodat samenwerken makkelijker wordt en verenigingen gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. Dat doen we deze keer rondom het thema “Vrijwilligers”. Hoe kunnen we door samenwerking meer vrijwilligers vinden, binden en behouden? Welke doelgroepen zijn nog niet of nauwelijks actief als vrijwilliger en hoe zouden we hen kunnen motiveren en enthousiasmeren? 

 

Daarnaast zullen wethouder Kees van Geffen en beleidsmedewerker Katja Brooijmans van de gemeente Oss aanwezig zijn om ons te informeren over het nieuwe beleidskader vitale verenigingen.
In overleg hebben we besloten dat er in Geffen geen uitgebreide werksessie nodig is over dit beleidskader, zoals in de andere kernen van gemeente Oss. Dit omdat wij al 3 jaar werken aan vitale verenigingen. De wethouder zal een toelichting geven op het beleidskader waarna de verbinding wordt gezocht met de aanwezige verenigingen door met elkaar in gesprek te gaan wat het beleidskader betekent voor de verenigingen, waarom dit belangrijk is en waar er nog mogelijkheden liggen voor de Geffense verenigingen.

 

Programma 

19.15 uur: Ontvangst met koffie & thee 
19.30 uur: Opening door de stuurgroep 

- Korte rondvraag: “Hoe is de start van het nieuwe verenigingsjaar verlopen? 

19:50 uur: Update materialenlijst Geffen.nl 
20.00 uur: Brainstromsessie: “Hoe kunnen we door samenwerking meer vrijwilligers vinden, binden en behouden?” 
20.30 uur: Korte pauze 
20.40 uur: Toelichting beleidskader Vitale verenigingen Gemeente Oss 

- Korte presentatie door Wethouder Kees van Geffen & Beleidsmedewerker Katja Brooijmans 

- Ruimte voor vragen over het beleidskader 

21.00 uur: Informele afsluiting 
 

Aanmelden 

Aanmelden kan per e-mail naar vitaleverenigingen@geffen.nl . Gelieve dit uiterlijk 27 september te doen en vermeld daarbij s.v.p. ook welke personen namens jullie vereniging aanwezig zullen zijn.
Heeft u nog aanvullingen voor de materialenlijst? Ook deze ontvangen wij graag via ons mailadres.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens Stuurgroep Vitale vereniging, 

 

Ties Raijmakers 

Mari Strik 

Mirjam Krijnen 

Michel van Nistelrooij 

Astrid Eikenaar 

Frank Draad 

Hans Willemsen


Bron: Stuurgroep Vitale vereniging

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.