Uitvoeringsprogramma Westelijke Polder

Datum: 23-03-2023


Uitvoeringsprogramma Westelijke Polder

Gemeente Oss werkt samen met boeren

in unieke aanpak voor duurzame toekomst

 

Een agrarische sector in de westelijke polder die zowel economisch als ecologisch toekomst heeft. Dat is het doel dat de boeren en de gemeente Oss samen hebben. Dinsdag 21 maart nam het college een voorstel aan, waarmee ze de boeren in het gebied steunen bij de veranderingen die hiervoor nodig zijn.


De primaire agrarische sector is belangrijk voor Oss en omgeving. Vooral vanwege de voedselproductie. Maar ook omdat de regio door deze sector veel indirecte bedrijvigheid in de toeleverende en de verwerkende industrie kent. Ook voor de toekomst blijft de landbouw een belangrijke speler en biedt ze mooie kansen.

 

Toekomst

In Noordoost Brabant is het westelijk poldergebied in de gemeente Oss nog één van de weinige plekken waar intensieve kringlooplandbouw in de toekomst mogelijk is. Bij deze vorm van landbouw gaan boeren zo efficiënt mogelijk om met water, voedingsstoffen en bodem. De grond in dit gebied is van zeer goede kwaliteit. En zoals de geschiedenis heeft laten zien, is het gebied daarmee erg geschikt voor voedselproductie. Daarnaast telt het gebied veel jonge ondernemers die graag willen doorboeren.

 

Uniek

“Het is echt een uniek proces waaraan de boeren hier samen met ons werken”, zegt verantwoordelijk wethouder Sidney van den Bergh. “Beiden voelen we de noodzaak dat er iets moet gebeuren. Daarom hebben we met de boeren het initiatief genomen om zelf een effectieve aanpak te ontwikkelen. Niet wachten dus op maatregelen van bovenaf, maar zelf keuzes durven maken. Dat heeft een mooie aanbod opgeleverd dat goed is voor de boer én voor de natuur. En dat verdient steun, ook van de provinciale en landelijke overheid.”

 

Samenwerking

De aanpak die de betrokken boeren met steun van gemeente Oss en ZLTO ontwikkelden, bestaat uit een uitgebreide uitvoeringsagenda. Daarin is aandacht voor het verbeteren van de bodem-, water- en luchtkwaliteit, mét economisch perspectief. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede samenwerking nodig tussen boeren, overheden en andere betrokkenen. Zo hebben de boeren ruimte nodig. Ruimte om te ondernemen, maar ook om te experimenteren met nieuwe systemen en om te meten wat die systemen opleveren.

 

Met het collegebesluit van 21 maart heeft de gemeente Oss haar steun uitgesproken. En gaat ze de boeren helpen met projecten en pilots die leiden tot een versnelde verduurzaming van de agrarische sector. Zo bekijkt de gemeente of er zaken in het bestemmingsplan anders moeten om de agrarische gronden in het gebied geschikt te houden voor de agrarische bedrijven van de toekomst.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.