[UPDATE] Inloopmoment, ontwerpbestemmingsplan 't Veld Geffen

Datum: 19-05-2022


[UPDATE] Inloopmoment, ontwerpbestemmingsplan 't Veld Geffen

[UPDATE] De inloopbijeenkomst is qua tijd verruimt naar 19.00 uur

 

Op 23 mei van 16:00 uur tot 19:00 uur wordt er een inloopmoment in de Koppellinck georganiseerd, voor iedereen die vragen heeft of het ontwerpbestemmingsplan 't Veld Geffen wil inzien.


Beste bewoners,

 

Op 22 december 2021 informeerden wij u, tijdens een digitale thema avond, onder andere over de toekomstige nieuwe woonwijk ’t Veld in Geffen. Een nieuwe woonwijk gelegen tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. We zijn weer een stapje verder. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar en ligt ter inzage. In deze brief daarover meer informatie.

 

De gemeente houdt een inloopbijeenkomst

De gemeente houdt op maandag 23 mei 2022 een inloopbijeenkomst. U bent daar van harte welkom. U kunt dan het ontwerpbestemmingsplan bekijken. Ook kunt u daar vragen over stellen aan ambtenaren van de gemeente.

 

De inloopbijeenkomst is op maandag 23 mei 2022 in MFC De Koppellinck in Geffen en duurt van 16.00 tot 19.00 uur.

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken

U kunt van woensdag 27 april tot en met dinsdag 7 juni 2022 het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde met bijbehorende stukken bekijken. Dat kan:

·         op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

·         of bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur.

 

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

 

Hoe gaan we verder?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarna maken we het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt (naar verwachting) eind 2022 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

 

Website

Heeft u interesse in een woning in ’t Veld? Wilt u zich inschrijven? Kijk dan op: https://projecten.vanwanrooij.nl/geffen/het-veld

Voor actuele informatie over de ontwikkelingen kunt u kijken op: www.oss.nl/tveldgeffen

 

Vragen?

Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via e-mailadres: a.zaadnoordijk@oss.nl.

Ook kunt u contact opnemen met de dorpsraad via: info@dorpsraadgeffen.nl


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.