Visie Stadjes en Kernen

Datum: 28-06-2023


Visie Stadjes en Kernen

Beste inwoners en ondernemers uit Oss en andere relaties van de gemeente,

 

Afgelopen twee jaar hebt u een bijdrage geleverd aan de Gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Vorige week heeft de Osse gemeenteraad de visie vastgesteld.

 

Raadsleden en commissieleden gaven complimenten voor de visie, vooral voor de manier waarop bewoners hebben meegedacht. De visie op de Osse kernen wordt nu verwerkt in de Osse Omgevingsvisie, die de basis is voor de Omgevingswet en voor beleid in de leefomgeving. Voor de Osse dorpen is vooral van belang wat Oss gaat doen met woningbouw, het behoud van het karakter en leefbaarheid van de kernen en vooral de rol van de inwoners. U vroeg met name: geef ons de ruimte voor eigen initiatieven en ondersteun ons daarbij. Dat werkt de gemeente verder uit in een bestuurlijke visie op participatie.

 

De visie en de achtergronden kunt u vinden op: https://www.oss.nl/stadjes-kernen/ 

 

Namens de projectgroep en het Osse college wordt u hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de visie.Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.