Voornemen tot uitdunning bomen Pastoor v/d Kampstraat

Datum: 19-05-2020


Op basis van een door de gemeente uitgevoerde inspectie van de bomen in de Pastoor v/d Kampstraat en delen van de Vlijmdstraat en van Coothstraat zijn er een deel aangemerkt als zwak. De gemeente start dan ook in juni met de aanvraag voor een kapvergunning en de bomen zullen in het najaar worden gerooid en deels vervangen. 


De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

1.      Pastoor van de Kampstraat: De gemeente heeft de bomen geïnspecteerd en hierbij is geconstateerd dat een aantal bomen elkaar bij de

bladvorming hinderen. Daarnaast verkeren enkele bomen in een matige conditie én zijn enkele bomen qua vorm aangetast. Dit betekent dat wij voornemens zijn om een aantal bomen te gaan verwijderen zodat de overgebleven bomen hun vorm en vitaliteit behouden. 

2.      Het parkeerterrein in de Vlijmdstraat, naast het hondenuitlaatterrein, wordt opnieuw bestraat. Hierbij worden gelijktijdig vier bomen verwijderd en

vervangen door andere boomsoorten. Deze nieuwe bomen krijgen voor hun groei ook meer ruimte waarbij het aantal parkeervakken onveranderd blijft.

3.      In de Van Coothstraat tenslotte, wordt ter hoogte van de flauwe bocht, aan de zijde van huisnummer 19, één boom verwijderd. Het betreft de

boom vlak langs de rijbaan die schuin over de weg groeit.

 

Het straatwerk nabij de verwijderde bomen wordt gelijktijdig hersteld.

 

Het traject:

  • In juni zal het formele traject van de benodigde kapvergunningen worden ingezet. 
  • Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen, wordt het werk ingepland en ontvangen de aanwonenden een korte 2e informatiebrief.
  • Uitvoering conform planning in november / december 2020.

 

 Bewonersbrief

 Projecttekening


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.