Vroegsignalering: Hulp bij betalingsachterstand

Datum: 15-01-2022


Vroegsignalering: Hulp bij betalingsachterstand

Wist u dat mensen met geldproblemen gemiddeld pas na 5 jaar hulp zoeken? En dat een simpele betalingsachterstand zo vaak een groot geldprobleem wordt? Om dat te voorkomen nemen wij contact met u op als u een betalingsachterstand heeft bij de woningcorporatie, het energie- of waterbedrijf of de zorgverzekering. Zo kunnen wij u op tijd helpen. Heeft u geldzorgen? Wacht niet te lang, maar kom in actie! Kijk op de pagina Hulp bij geldzaken.


Vroegsignalering
Een betalingsachterstand bij de woningcorporatie, het energie- of waterbedrijf of de zorgverzekering kan natuurlijk een keer gebeuren. Om te voorkomen dat dit oploopt tot een schuld is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) veranderd. Gemeenten krijgen een bericht als een inwoner een betalingsachterstand heeft en nemen contact op. Wij informeren inwoners over wat zij zelf kunnen doen en welke organisaties kunnen helpen.

 

Samen kijken naar mogelijkheden
Een sociaal raadslid van ONS Welzijn, een SchuldHulpMaatje of een consulent Schuldhulpverlening kijkt samen met u naar oplossingen. Ze ondersteunen bij het inzichtelijk maken van uw betalingsachterstand(en), bij het treffen van een betalingsregeling, ze bekijken hoe u de achterstand kunt aflossen en of u gebruik maakt van alle voorzieningen. Denk aan toeslagen van de belastingdienst of andere (gemeentelijke) regelingen. Samen werken jullie aan een toekomst zonder geldzorgen.


Geldzorgen? Kom in actie!
De eerste stap zetten en hulp zoeken is niet makkelijk. Mensen zoeken vaak pas hulp als de situatie al uit de hand is gelopen. Ze voelen zich schuldig of schamen zich. Dat is jammer. Geldproblemen kunnen namelijk iedereen overkomen. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met hulp zoeken. Want, hoe eerder u hulp zoekt, hoe makkelijker en sneller u uw geldproblemen kunt oplossen.

Wilt u van uw geldzorgen af? Praat erover met iemand en zoek hulp. In de gemeente Oss zijn verschillende instanties die u kunnen helpen. Ga voor meer informatie naar de pagina Hulp bij geldzorgen. Lees ook hoe anderen hun schulden hebben overwonnen op www.komuitjeschuld.nl.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.