Wat vindt u van het vervoer van en naar Oss?

Datum: 14-11-2023


Wat vindt u van het vervoer van en naar Oss?

Vragenlijst over vervoersbehoefte van inwoners Geffen

In samenwerking met de dorpsraad Geffen en Belangenvereniging Senioren Geffen (BSG)  doet de gemeente Oss een onderzoek naar de vervoersbehoeften van inwoners uit Geffen. Het gaat om vervoer van naar de stad Oss.

 

We willen van zoveel mogelijk mensen uit Geffen hun mening hierover horen. Zodat we hier in ons beleid rekening mee kunnen houden.
Doet u ook mee? Vul dan deze vragenlijst in.
De vragenlijst is anoniem.
De resultaten worden op een later moment gepubliceerd in De Torenklanken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dorpsraad Geffen www.dorpsraadgeffen.nl 


Voorkeur voor online invullen

We hebben het liefst dat u de vragenlijst online invult. Dat kan via deze QR-code: u kunt hiervan een foto maken met uw telefoon en dan naar de website gaan:

QR code vragenlijst

 

Als het niet lukt om de vragenlijst online in te vullen, dan kunt u de papieren vragenlijst ophalen bij de bar van De Koppellinck of het Oude Klooster. Deze kunt u invullen en inleveren bij de bar van De Koppellinck of het Oude Klooster.

U kunt de vragenlijst invullen toe ten met 30 november 2023.

 

Alvast hartelijk bedankt voor het meedoen.

  

Instructie voor het invullen van de vragenlijst

 

Belangrijk!

·         Bij de meeste vragen is het de bedoeling dat u maar één hokje aankruist. Bij sommige vragen mag u meerdere hokjes aankruisen. Bij die vragen staat dat altijd apart vermeld.

·       Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt, ook al vindt u het soms moeilijk om een antwoord te geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening!

·       De vragen gaan over uw eigen situatie. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw  mening en ervaringen met het vervoer van en naar Oss.

·       De vragenlijst wordt op verschillende manieren verspreid, ook digitaal. Het is de bedoeling dat u de vragenlijst 1 keer invult.


Bron: Dorpsraad Geffen

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.