Woonzorgvisie

Datum: 24-05-2024


Woonzorgvisie

In oktober 2023 is de woonzorgvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze visie is een duidelijke koers neergezet voor de komende jaren. De strekking is: voor iedereen een passend en duurzaam (t)huis, dat voldoet aan de (omgevings)wensen en (zorg)behoeften.


Door de woonzorgvisie is er nu extra aandacht voor de kwetsbare inwoners, naast de inzet voor regulier woningzoekenden. Deze aandacht levert dan ook een duidelijke opgave op waar in de komende tijd aan gewerkt moet worden.
De visie geeft ruimte en perspectief om de komende jaren creatief en gerichter te kunnen werken aan de woonzorgopgave voor aandachtsgroepen. Maar wat is dat dan precies, hoe gaat dat en wanneer? Kortom: hoe ziet het uitvoeringsprogramma er uit?

Hierover wordt in De Koppellinck op maandagavond 17 juni a.s. vanaf 19:00 uur tot ongeveer 20:30 uur een presentatie gehouden door de gemeente. Er is ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. We hopen op veel belangstelling voor dit onderwerp van jong tot oud uit Geffen.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.