Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Denk en praat mee over ons dorpshart

11 maart 2019

Denk en praat mee over ons dorpshart Geffen hoort alweer een aantal jaren bij de gemeente Oss. Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn functie heeft verloren. Graag willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis. Het dorpsplein betrekken we ook in de plannen. Wat zijn uw wensen en ideeën daarover?
Denk en praat mee! We nodigen u van harte uit voor het eerste dorpsgesprek op woensdag 27 maart om 19.30 uur in MFC De Koppellinck.

Programma op 27 maart

19.00 uur:  Inloop

19.30 uur:  Start programma met een terugblik.  Wat is er al eerder 

                  gezegd en getekend voor het dorpsplein en het  

                  voormalige gemeentehuis? 

20.00 uur:  Bespreken thema’s in groepjes 


Hoe gaan we verder?

De ontvangen ideeën en wensen verwerken we in drie scenario’s. Die bespreken we met de inwoners half mei in het tweede dorpsgesprek. Uit alle opmerkingen die we krijgen gaan we het uiteindelijke plan maken. Dit presenteren we op het 3e dorpsgesprek eind juni. Ook daarop kunt u uw reactie geven. Het plan leggen we voor aan het college van B&W en gemeenteraad.


Projectgroep en Dorpsraad Geffen

Vanuit de gemeente Oss is een projectgroep voor Dorpshart Geffen opgestart. Anne Zaadnoordijk is de projectleider vanuit de gemeente. Het ontwerp wordt gemaakt en begeleid door het ontwerpbureau LOS stadomland uit Vught. Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen werken voor het ontwikkelen van het plan nauw samen.  


Gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met Dorpsraad Geffen.Ga terug naar het nieuwsoverzicht.