Buurtapps

Geffen kent veel buurtapps. Ontzettend handig om praktische buurtzaken snel te delen onder buurtbewoners. Dorpsraad Geffen wil deze buurtapps inzetten om de veiligheid in Geffen te vergroten. Daarom heeft de dorpsraad het idee opgepakt om een groepsapp op te starten met daarin alle beheerders van de buurtapps én de wijkagent. Op deze manier kan er snel gecommuniceerd worden tussen de buurtapps.

 

Voorbeeld
In jouw wijk loopt een malafide verkoper langs de deuren om bewoners op te lichten. Vaak wordt hiervan al snel melding gemaakt in de buurtapp zodat ook de naaste bewoners hier niet in trappen. Echter, in de wijk(en) er naast blijft het in veel gevallen onbekend. Het zou mooi zijn als een dergelijke noodmelding ook snel verspreid wordt in andere buurtapps.

Wil je jouw buurtapp toevoegen aan  het overzicht?
Of wil je aansluiten bij een buurtapp?
Laat het ons weten via onderstaand contactformulier. 
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.