Landschapsverbetering Geffen-Oss

Stand van zaken 2022 & vervolg

Stichting Landschapsbeheer Oss, Stichting Arboretum & natuurbeleving Geffen, Gemeente Oss

In de december 2022 is er op de openbare vergadering van de Dorpsraad een presentatie over het groenfonds gegeven. De projecten die zijn realiseerd, kosten en nog twee uit te voeren projecten zijn besproken. 

 Om de presentatie te bekijken:  Klik hier

 

Tijdens de vergadering werden er vragen gesteld. Deze zijn beantwoord.

Voor de vragen en antwoorden: Klik hier

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.