Vergaderschema

Dorpsraad Geffen houdt elke derde maandag van de maand een openbare vergadering in De Koppellinck in Geffen. De vergaderingen beginnen steeds om 20.00 uur

De vergaderdata voor 2019 zijn:

- 21 januari  √

- 18 februari  √

- 18 maart  √

- 15 april  √

- 20 mei  √

- 17 juni  √

- 16 september  √

- 28 oktober (let op, gewijzigd!)

- 18 november

- 16 december

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.