Dorpshart Geffen

Laatste nieuws

Het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Dorpsplein is nu tot in detail uitgewerkt. De gemeente Oss laat u graag het uitgewerkte ontwerp zien.

Voor meer informatie over de inrichting vind je op de website Dorpshart Geffen

 

De prijsvraag

Van Wanrooij won medio 2020 de prijsvraag met hun plan Raadhuys. Omdat zij de prijsvraag wonnen, verkoopt de gemeente het voormalig gemeentehuis aan hen.

Het plan Raadhuys zoals gepresenteerd tijdens de prijsvraag was nog een voorlopig ontwerp. Op het voorlopig ontwerp zijn reacties vanuit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit binnengekomen. Deze reacties heeft Van Wanrooij gebruikt om het ontwerp aan te passen.


Meer informatie over plan Raadhuys kun je vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

 

Bestemmingsplan

Voordat het plan Raadhuys uitgevoerd kan worden, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar.

Men kan van donderdag 29 april tot en met woensdag 9 juni 2021 de volgende stukken bekijken:

1. het ontwerpbestemmingsplan

2. andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

 

Deze stukken zijn te bekijken:

1. op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

2. (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de

Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. Let op: vanwege de coronamaatregelen kan de avondopenstelling afwijken. Kijk daarvoor op www.oss.nl.

 

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart Geffen - 2021’ over?

Het plan bestaat uit een gebouw met 8 koopappartementen en een commerciële ruimte. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een lunchroom met terras. En een tweede blok van 8 grondgebonden woningen. Daarvan zijn er minimaal 4 goedkope (sociale) huur.

 

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarna wordt het definitieve bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad stelt in het najaar van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

 

Herinrichting Dorpsplein

De gemeente Oss wil in juli starten met het ontwerp voor het Dorpsplein. Zij gebruiken daarvoor het ontwikkelperspectief als basis. Er is berekend hoeveel parkeerplaatsen er definitief op het Dorpsplein terug moeten komen. Ook is er onderzoek gedaan naar het verkeer. Met de mensen die aan het Dorpsplein wonen, nemen zij rechtstreeks contact op. Meer informatie hierover volgt later.

 

Voorlopige planning

2021:        Doorlopen bestemmingsplantraject.

                  3e kwartaal:

                  start verkoop van de woningen en appartementen.

2022:       1e kwartaal:

                   verlening omgevingsvergunning.

                   Sloop voormalig gemeentehuis.

                   Start bouw.

2023:        Als de bouw klaar is, wordt gestart met de herinrichting van het Dorpsplein.

 

Wil je meer weten?

Heb je vragen? Kijk dan op www.oss.nl/dorpshartgeffen. Of neem contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl.

Voor vragen over het plan Raadhuys kun je contact opnemen met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via: laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl.

 

 

De vier ontwerpen

Plan 1: Het Raadhuys

 Plan     Bidboek

Plan 2: Hart voor Geffen

 Plan     Bidboek

Plan 3: Van Geffen

 Plan     Bidboek

Plan 4:  Hartje Geffen

 Plan     Bidboek

Het definitieve ontwikkelperspectief van de Geffenaren en bijlagen:

 

 

 

Het definitieve ontwikkelperspectief is gepresenteerd op de openbare vergadering van maandag 16 september 2019. Ook deze kun je gerust even teruglezen:

Presentatie Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen

Er is een website in de lucht speciaal voor het

Geffense dorpshart. Bekijk deze nu en laat ook jouw mening horen!

 

  • Agenda

-Juli 2021

Start ontwerp dorpsplein

 

-Donderdag 29 april t/m woensdag 9 juni 2021

Inzage ontwerpbestemmingsplan en toelichting van Plan Raadhuys

 

- Dinsdag 30 juni 2020 

B&W beoordeeld advies en neemt besluit

 

- Woensdag 10 juni 2020 

Beoordelingscommissie neemt besluit

 

-  Vrijdag 5 juni tot dinsdag 9 juni 2020 

De 4 ontwerpen staan online

 

 - Dinsdag 9 juni 2020 √

Telefonisch spreekuur

 

- Maandag 8 juni 2020 

Spreekuur aanwonenden (op afspraak)

(Locatie: oude raadzaal) 

 

- Woensdag 26 juni 2019  √
Derde dorpsbijeenkomst. Keuze maken voor de voorkeursvariant.

(Locatie: De Koppellinck)

 

- Woensdag 15 mei 2019  √
Tweede dorpsbijeenkomst. Presenteren en bediscussiëren van de verschillende scenario’s.

(Locatie: De Koppellinck)

 

- Woensdag 27 maart 2019  

Eerste dorpsbijeenkomst. Weten we alles? Ideeën ophalen.

(Locatie: De Koppellinck) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.