Dorpshart: eerste dorpsgesprek

Datum: 01-04-2019


Dorpshart: eerste dorpsgesprek

Woensdag 27 maart was het eerste dorpsgesprek over de herontwikkeling van ons dorpshart. Het thema van deze avond was: 'Weten we alles?'.


Tot ons genoegen hebben veel Geffenaren de moeite genomen om nog eens in gesprek te gaan over het Dorpslein en het oude gemeentehuis. Op uitnodiging van de gemeente en dorpsraad vult de piazza van de Koppelinck zich uiteindelijk met ruim 80 betrokken Geffenaren.


Namens de dorpsraad heet Michel van Nistelrooij iedereen van harte welkom en geeft aan dat alle opties bespreekbaar zijn. Vervolgens geeft hij het woord aan Foke de Jong van het bureau LOS Stadomland. Zij gaan in opdracht van de gemeente Oss samen met ons een ontwikkelperspectief opstellen. Foke is stedenbouwkundige en haar collega Loes van Schie is landschapsarchitecte en samen leiden zij dit project.


Foke neemt ons kort mee door de historie van de Geffense kern en hoe het Dorpsplein in de jaren zestig op de huidge plek is gekomen. De diverse functies van het plein worden benoemd en ook de informatiebronnen die in het verleden al zijn opgehaald. Enkele voorbeelden zijn het verslag van de dorpsraadbijeenkomst in het gemeentehuis van 2015, de voorzieningenkaart, enquete van de Stamtafel en andere initiatieven. Maar de vraag is: 'Weten we alles?'


Vervolgens licht Loes de website toe die voor dit project in het leven is geroepen. Op https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl kan iedereen ook na deze bijeenkomst nog zijn mening geven op de diverse onderwerpen. Ook kan men zich abboneren op een nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven.


Anne Zaadnoordijk, projectmanager gemeente Oss, licht het traject na het opstellen van het ontwikkelperspectief toe. In het kort, het college van burgemeester en wethouders zullen eind dit jaar een besluit nemen of er geld gereserveerd wordt in de begroting van 2020 voor ons dorpshart.


Na de pauze mogen alle aanwezigen zich buigen over grote plattegronden van het plangebied en wordt er besproken wat er allemaal zou mogen veranderen. Alles is mogelijk en ook nagenoeg alle opties komen aan bod.

Over de gedeeltelijke sloop van het oude gemeentehuis is het merendeel het wel eens. Een gedeelte zou bij velen nog wel kunnen blijven staan, in lijn met de huidige bebouwing aan de rand van het plein. Voor wie zou de nieuwe ruimte gebruikt kunnen worden? Begeleid wonen, horeca (Brownies en Downies), sociale huur voor jongeren en ouderen, een nieuwe Levix winkel en nog veel meer opties passeren de revue. 

En het grotere plein, hoe gaan we dat dan gebruiken? Het plein moet in ieder geval groener worden. Met plekken om elkaar te kunnen ontmoeten voor jong en oud. Ook moet het plaats kunnen geven aan allerlei evenmenten, maar het moet geen plein worden voor tien dagen feest per jaar.

En dan is er ook nog de kiosk, ook hier verschillen de menigen sterk en wordt ook alles besproken. Sloop? Zonde van al die energie van de vrijwilligers. Verplaatsen op het plein of zelfs weg van het plein? Of toch gewoon lekker laten staan, maar mooier aankleden met groen. 


Onze aandachtswethouder Johan van der Schoot sluit de avond af.


Na deze productieve avond heeft het bureau LOS voldoende input om drie prikkelende scenario's te ontwerpen. Deze komen zij op woensdag 15 mei aan Geffen presenteren en mogen wij wederom onze meingen geven. Dus zet deze datum alvast in uw agenda!


Fotoalbum eerste dorpgesprek vindt u hier.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.