Over Dorpsraad Geffen

Dorpsraad Geffen is in 2009 opgericht als stichting voor de behartiging van het Geffense leefbaarheidsbelang in de gemeente Maasdonk. Gilbert van de Meulenreek was de eerste voorzitter. De dorpsraad vloeide in feite voort uit het programma voor het beste Buurtplan, waarmee Maasdonk een aardig geldbedrag in de wacht sleepte voor leefbaarheidsdoelen. Burgemeester Roel Augusteijn moedigde de hoofdrolspelers in dit project, Gilbert van de Meulenreek en Roos van der Kallen, aan om in respectievelijk Geffen en Nuland een dorpsraad op te richten. Hetgeen geschiedde.


Vanaf 2015 opereert Dorpsraad Geffen binnen de gemeente Oss. Deze gemeente heeft de rol van wijk- en dorpsraden stevig verankerd in het beleid. De wijk- en dorpsraden worden net als de gemeenteraad elke vier jaar opnieuw geïnstalleerd. De leden worden niet gekozen, maar voorgedragen door een onafhankelijke benoemingscommissie. Deze voordracht leidt in de regel tot benoeming door de burgemeester voor de duur van vier jaar. Voor de huidige bezetting van de dorpsraad zie de pagina Leden


De wijk- en dorpsraden fungeren als officiële adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders. Elk onderwerp dat specifiek betrekking heeft op Geffen, wordt eerst ter advisering voorgelegd aan Dorpsraad Geffen. Vanuit de gemeente Oss is er een wijkcoördinator toegewezen aan de dorpsraad. Deze helpt de dorpsraad bij de communicatie met de gemeente en vergaart ook relevante bespreekstukken die door de gemeente in behandeling zijn. Melanie van Erp is de huidige wijkcoördinator van Dorpsraad Geffen. 


De dorpsraad krijgt ook een budget voor het op peil houden van de leefbaarheid in het dorp. Dit budget besloeg de afgelopen jaren voor elke dorps- en wijkraad 15.000 euro plus 45 cent per inwoner. De besteding is aan de dorpsraad, maar de besluitvorming moet wel volledig transparant zijn en niet-leden hebben inspraak. 

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.