Definitief ontwerp plan Raadhuys

Datum: 04-05-2021


Definitief ontwerp plan Raadhuys

Van Wanrooij won vorig jaar de prijsvraag met hun plan Raadhuys. Omdat zij de prijsvraag wonnen, verkoopt de gemeente het voormalig gemeentehuis aan hen.

Het plan Raadhuys zoals gepresenteerd tijdens de prijsvraag was nog een voorlopig ontwerp. Op het voorlopig ontwerp zijn reacties vanuit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit binnengekomen. Deze reacties heeft Van Wanrooij gebruikt om het ontwerp aan te passen.


Meer informatie over plan Raadhuys kun je vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys/.

 

Bestemmingsplan

Voordat het plan Raadhuys uitgevoerd kan worden, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar.

Men kan van donderdag 29 april tot en met woensdag 9 juni 2021 de volgende stukken bekijken:

1. het ontwerpbestemmingsplan

2. andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

 

Deze stukken zijn te bekijken:

1. op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

2. (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de

Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. Let op: vanwege de coronamaatregelen kan de avondopenstelling afwijken. Kijk daarvoor op www.oss.nl.

 

 

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van donderdag 29 april tot en met woensdag 9 juni 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met mevrouw M. van Liempt van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan:

De gemeenteraad van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA OSS

Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart Geffen - 2021’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

 

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart Geffen - 2021’ over?

Het plan bestaat uit een gebouw met 8 koopappartementen en een commerciële ruimte. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een lunchroom met terras. En een tweede blok van 8 grondgebonden woningen. Daarvan zijn er minimaal 4 goedkope (sociale) huur.

 

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarna wordt het definitieve bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad stelt in het najaar van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

 

Herinrichting Dorpsplein

De gemeente Oss wil in juli starten met het ontwerp voor het Dorpsplein. Zij gebruiken daarvoor het ontwikkelperspectief als basis. Er is berekend hoeveel parkeerplaatsen er definitief op het Dorpsplein terug moeten komen. Ook is er onderzoek gedaan naar het verkeer. Met de mensen die aan het Dorpsplein wonen, nemen zij rechtstreeks contact op. Meer informatie hierover volgt later.

 

Voorlopige planning

2021:        Doorlopen bestemmingsplantraject.

                  3e kwartaal:

                  start verkoop van de woningen en appartementen.

2022:       1e kwartaal:

                   verlening omgevingsvergunning.

                   Sloop voormalig gemeentehuis.

                   Start bouw.

2023:        Als de bouw klaar is, wordt gestart met de herinrichting van het Dorpsplein.

 

Wil je meer weten?

Heb je vragen? Kijk dan op www.oss.nl/dorpshartgeffen. Of neem contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl.

Voor vragen over het plan Raadhuys kun je contact opnemen met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via: laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.