Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk

Datum: 01-07-2020


Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk

Het winnende ontwerp voor voormalig gemeentehuis Maasdonk is: Het Raadhuys van Van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.


Zorgvuldig ontwerp, passend in Geffen

De beoordelingscommissie ziet in het Raadhuys van Van Wanrooij een mooi en passend ontwerp voor de locatie van het voormalig gemeentehuis:

  • In Blok A komt een markant midden gebouw. Het ontwerp is van alle zijden zorgvuldig ontworpen. Het heeft een statige uitstraling en een dorps karakter.
  • De positie en hoogte van de huurwoningen in Blok B maken de doorgang naar de Raadhuisstraat luchtig. De verspringing van de eerste panden versterkt dit.
  • De commerciële ruimte in Blok A brengt levendigheid op het plein.  Net als de positie van de voordeuren van Blok B aan het Dorpsplein.
  • Het ontwerp is één geheel. Met zorgvuldige dorpse architectuur en goede detaillering.

Beoordelingscommissie

In de beoordelingscommissie zaten mensen van de dorpsraad Geffen, gemeente Oss en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie bestond uit zeven personen die elk de verschillende ontwerpen hebben beoordeeld op vijf aspecten:   

  • voorontwerp
  • parkeren
  • duurzaamheid
  • programma
  • plan van aanpak

De plannen werden door middel van puntenwaardering beoordeeld. Ieder commissielid gaf per aspect een cijfer voor het ontwerp/plan. Deze cijfers werden per aspect gemiddeld. Vervolgens werd het eindcijfer bepaald door, vooraf vastgestelde, percentages van de vijf aspecten te nemen en deze bij elkaar op te tellen. Uiteindelijk bleek het plan: Het Raadhuys het hoogste eindcijfer te hebben behaald. Het winnende plan scoorde sterk op de aspecten 'voorontwerp' en 'plan van aanpak'. Wel zijn er enkele op/aanmerkingen op het plan aan de projectontwikkelaar meegegeven.

 

Begin juni waren de vier plannen voor iedereen online te bekijken en konden inwoners kun mening en voorkeur bekend maken. Dit heeft altijd als doel gehad om te proeven hoe de plannen in het dorp vielen. En, in tegenstelling tot wat op sommige sociale media kanalen te lezen viel, is dit nooit bedoeld geweest als een volksstemming. Uit de reacties viel echter wel af te leiden dat ook hier Het Raadhuys de voorkeur had.  Een les voor de gemeente is dat hier duidelijker over gecommuniceerd had moeten worden en dat de inzage en reactietermijn van vijf dagen als erg kort werd ervaren.   

 

Hoe verder?

Van Wanrooij krijgt een samenwerkingsovereenkomst aangeboden. Daarna kunnen zij aan de slag om het ontwerp verder uit te werken. Zodra het ontwerp definitief is, krijgt Van Wanrooij een koopovereenkomst aangeboden. Ook starten de gemeente, in het najaar de bestemmingsplanprocedure. 

 

Ontwikkelperspectief en uitwerking Dorpsplein

In de plannen van het winnende ontwerp werd ook al een voorschot genomen op de ontwikkeling van het Dorpsplein. Wij willen benadrukken dat dit een vrije interpetatie is van de projectontwikkelaar. Vorig jaar hebben we samen met Geffen een ontwikkelperspectief opgesteld voor ons dorpshart, bestaande uit twee delen: het oude gemeentehuis en het Dorpsplein. Het eerste deel van dit plan was de verkoop en herontwikkeling van het oude gemeentehuis volgens dit ontwikkelperspectief. Dit deel is nu bijna afgerond, wij blijven het proces uiteraard volgen.

In de nabije toekomst zal het tweede deel van het dorpshart vorm gaan krijgen, de herontwikkeling van het Dorpsplein. Hierin zal ook het ontwikkelperspectief als leidraad dienen, hierin staat immers hoe Geffen het plein voor zich ziet. Uiteraard gaan we dit traject ook volgen.

 

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.