Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Uitdunning bomen in De Rosmolen en De Wisboom

11 maart 2019

Uitdunning bomen in De Rosmolen en De Wisboom De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse meldingen ontvangen over het feit dat de volwassen berkenbomen in ‘De Rosmolen’ en in ‘De Wisboom’ voor een bepaalde mate van overlast zorgen. Met name schaduwvorming en bladafval worden hierbij benoemd. 

Deze vormen van overlast zijn op zich geen reden om een boom te verwijderen. 

De gemeente heeft nogmaals de aanwezige bomen geïnspecteerd en geconstateerd dat een aantal bomen elkaar hinderen. Dit betekent dat zij voornemens zijn om een aantal bomen te gaan verwijderen zodat de overgebleven bomen hun vorm en vitaliteit behouden.

 

De komende maanden zullen de procedures voor de kapvergunningen worden doorlopen en vervolgens zullen de twaalf betreffende bomen in het najaar worden gerooid.

 

Ook worden er een totaal van 4 bomen opnieuw aangebracht en zal het straatwerk worden hersteld. Uiteraard zal dit met enige verkeershinder gepaard gaan.


Bewonersbrief

Plattegrond 'Te rooien bomen'

Plattegrond 'Nieuw te planten bomen'Ga terug naar het nieuwsoverzicht.