Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Dorpsraad Geffen met burgemeester Buijs en wethouder Peters

De dorpspomp, Geffen

Over Dorpsraad Geffen

Dorpsraad Geffen is in 2009 opgericht als stichting voor de behartiging van het Geffense leefbaarheidsbelang in de gemeente Maasdonk. Gilbert van de Meulenreek was de eerste voorzitter, Ans Oude Wesselink penningmeester en Peter van Erp secretaris. De overige leden van het eerste uur waren: Antoon Bierings, Harrie Govers, Piet van de Wetering en Angela van Dinther (notuliste). De dorpsraad vloeide in feite voort uit het programma voor het beste Buurtplan, waarmee Maasdonk een aardig geldbedrag in de wacht sleepte voor leefbaarheidsdoelen. Burgemeester Roel Augusteijn moedigde de hoofdrolspelers in dit project, Gilbert van de Meulenreek en Roos van der Kallen, aan om in respectievelijk Geffen en Nuland een dorpsraad op te richten. Hetgeen geschiedde.


Tot 2015 vonden verschillende wijzigingen in de personele bezetting plaats binnnen de dorpsraad. Zo vertrokken Antoon Bierings, Harrie Govers, Gilbert van de Meulenreek en Angela van Dinther tussentijds. Hun plekken werden ingenomen door Ton Tijs, Jo van Dinther, Hans Hoeben en Tonny van Erp. 


Vanaf 2015 opereert Dorpsraad Geffen binnen de gemeente Oss. Deze gemeente heeft de rol van wijk- en dorpsraden stevig verankerd in het beleid. De wijk- en dorpsraden worden net als de gemeenteraad elke vier jaar opnieuw geïnstalleerd. De leden worden niet gekozen, maar voorgedragen door een onafhankelijke benoemingscommissie. Deze voordracht leidt in de regel tot benoeming door de burgemeester voor de duur van vier jaar. Voor de huidige bezetting van de dorpsraad klik op de knop Leden


De wijk- en dorpsraden fungeren als officiële adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders. Elk onderwerp dat specifiek betrekking heeft op Geffen, wordt eerst ter advisering voorgelegd aan Dorpsraad Geffen. Een medewerker van de gemeente Oss is als wijkcoördinator toegewezen aan de dorpsraad. Deze coördinator helpt de dorpsraad bij de communicatie met de gemeente en vergaart ook relevante bespreekstukken die door de gemeente in behandeling zijn. Geert van Boxtel is de huidige wijkcoördinator van Dorpsraad Geffen. 


De dorpsraad krijgt ook een budget voor het op peil houden van de leefbaarheid in het dorp. Dit budget besloeg de afgelopen jaren voor elke dorps- en wijkraad 15.000 euro plus 45 cent per inwoner. De besteding is aan de dorpsraad, maar de besluitvorming moet wel volledig transparant zijn en niet-leden hebben inspraak. Twitter Addthis