Een stad waar ontmoeten en verblijven centraal staan

Datum: 01-06-2023


Een stad waar ontmoeten en verblijven  centraal staan

Koersnota Mobiliteit biedt ontwikkelrichting voor mobiliteit in gemeente Oss  

 

Een stad die uitnodigend is en ruimte biedt aan ontmoeten en verblijven. Dat is een belangrijke ambitie van de gemeente Oss. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig om op een andere manier te kijken naar de rol van het verkeer. Zeker als er de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd worden. Met de Koersnota Mobiliteit geeft het college daar richting aan. Op 6 juli vergadert de gemeenteraad over de nota.


“Oss staat net als veel gemeenten voor een aantal flinke opgaven”, legt wethouder Sidney van den Bergh van Mobiliteit uit. “Denk aan de duizenden woningen die we de komende jaren in de stad bouwen. Dat vraagt iets van ons als Ossenaren. Het vraagt ook iets van de inrichting van de stad en de rol van het verkeer daarin. Meer woningen betekent immers meer mensen en dus ook meer verkeersbewegingen. Willen we de stad voor de toekomst leefbaar, uitnodigend en bereikbaar houden, dan moeten we op een andere manier kijken naar de inrichting ervan. En bereid zijn om daarin keuzes te maken. Onder meer over de rol van het verkeer in de binnenstad.”

De huidige Mobiliteitsvisie is vastgesteld in 2009.

 

De fietser op de eerste plaats

In de Koersnota Mobiliteit omschrijft het college op hoofdlijnen hoe het de komende jaren met verkeer en mobiliteit in de stad wil omgaan. Een van de uitgangspunten daarbij is dat de binnenstad verkeersluw wordt en juist meer ruimte biedt voor ontmoeten en verblijven. De fietser en wandelaar komen daarbij op de eerste plaats. Toegankelijkheid en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Ook op centrale ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen, zoals bij winkelcentra, streeft de gemeente naar een aantrekkelijke verkeersluwe omgeving.

 

Om dat mogelijk te maken geeft het college de auto op andere plekken in de stad juist ruim baan. Een aantal routes worden zodanig ingericht dat de automobilist zich gemakkelijk en veilig kan verplaatsen zonder door verkeersluwe gebieden zoals de binnenstad hoeft te rijden. Welke routes dat zijn hangt in grote mate samen met een ander uitgangspunt in de Koersnota: de realisatie van enkele ongelijkvloerse spoorkruisingen.

 

Spoor is cruciaal

“Voor onze visie is het spoor van cruciaal belang”, benadrukt Van den Bergh. ”Het biedt zowel grote kansen, maar vormt ook een barrière voor het verkeer in de stad. We willen daarom investeren in de kwaliteit van de stations en hun omgeving. En tegelijkertijd een aantal spoorkruisingen ongelijkvloers maken, drie voor autoverkeer – naast de bestaande onderdoorgang op de N329 – en drie voor fietsers en voetgangers. Daarvoor werken we momenteel met NS, ProRail en provincie aan een aparte Spooragenda.”

 

Op de vraag hoe de verkeersstructuur van Oss er in de toekomst uit ziet, geeft de Koersnota op hoofdlijnen antwoord. Als de gemeenteraad op 6 juli aanstaande een besluit over de Koersnota heeft genomen, gaan de uitgangspunten in de nota de komende jaren toegepast worden binnen nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Dat kunnen individuele projecten zijn, maar ook programma’s zoals de verstedelijking van Oss.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.