Gemeente Oss: Woonwijk ’t Veld in Geffen

Datum: 22-09-2021


Gemeente Oss: Woonwijk ’t Veld in Geffen

Persbericht Gemeente Oss:

Graag informeren wij u weer over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg in Geffen. Daar willen we ongeveer 250 woningen in verschillende prijsklassen bouwen.


Stedenbouwkundigplan
De gemeenteraad stelde de gebiedsvisie op 8 juli vast. Met deze gebiedsvisie als kader maakten we een concept stedenbouwkundigplan. Dit concept stedenbouwkundigplan is alleen voor de nieuwe woonwijk ’t Veld. En is gedetailleerder dan de gebiedsvisie.
 
Eind mei deelden wij met u het concept van het stedenbouwkundigplan. Via een digitale enquête heeft iedereen een reactie of aanvulling  aan ons door kunnen geven. Wij ontvingen weer veel reacties. Hartelijk dank daarvoor!
 
De reacties gebruiken we om het definitieve stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan te maken. De resultaten van de tweede enquête kunt u bekijken op: www.oss.nl/tveldgeffen.
 
Archeologisch proefsleuven onderzoek
Ter voorbereiding op het nieuwe en definitieve bestemmingsplan doen we allerlei onderzoeken. Ook voor archeologie. Hiervoor gaan we een onderzoek doen met proefsleuven. Dit onderzoek vindt plaats in het gehele plangebied. Het bedrijf Archol voert dit onderzoek uit.
 
Hieronder vindt u een kaartje de locaties waar ongeveer onderzoek plaatsvindt:
 
 
Hoe gaan we verder?
We werken verder aan het bestemmingsplan. En de daarvoor benodigde onderzoeken. Wij verwachten het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2021 ter inzage te leggen. Dan gaat ook de inspraakprocedure in. Hierover geven we u later meer informatie.
 
Vragen?
Heeft u vragen over deze ontwikkeling?
Neem dan contact met mij op via e-mailadres: a.zaadnoordijk@oss.nl
Ook kunt u contact opnemen met de dorpsraad via: info@dorpsraadgeffen.nl 
Voor actuele informatie over de ontwikkelingen kunt u kijken op: www.oss.nl/tveldgeffen 


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.