Inloopbijeenkomst Heesch West

Datum: 13-06-2019


Inloopbijeenkomst Heesch West

Geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West, kunnen daarvoor terecht op een informatiemarkt. Deze vindt plaats op woensdag 19 juni van 18.00-21.00 uur in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig kantoor Rabobank).


De duurzame polder raakt ons aan de noordkant en Heesch West grenst aan onze zuidkant. Beide projecten zullen in meer of mindere mate invloed hebben op ons dorp. Uiteraard hebben beide projecten de aandacht van de dorpsraad en zijn we bij beide processen betrokken. Graag hadden we het project op de openbare vergadering van juni nader toe laten lichten, maar helaas was dit niet mogelijk. Daarom willen we u wijzen op de informatiebijeenkomst in Heesch.

 

Voor de informatiemarkt zijn verschillende punten ingericht rond belangrijke thema’s. Deze zijn mede bepaald naar aanleiding van voorgesprekken waaruit vragen naar voren kwamen over onderwerpen als de geplande windturbines en het zonnepark, de verkaveling en de te verwachten bedrijvigheid en de verkeersafwikkeling.

 

Wil je meer toelichting of heb je vragen over Heesch West, loop even binnen op 19 juni tussen 18.00 en 21.00 uur. Je bent van harte welkom. Kijk ook op https://heeschwest.nl

 

 

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.