Koninklijke onderscheiding Hans Hoeben

Datum: 19-01-2019


Koninklijke onderscheiding Hans Hoeben

Zaterdag 19 januari is onze voorzitter Hans Hoeben benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Begin van dit jaar kregen wij van de dorpsraad Geffen, net als vele anderen in het dorp, een schokkend bericht. Onze voorzitter Hans Hoeben bleek een ernstige en ongeneeslijke ziekte te hebben. Hij heeft zich daarom per direct teruggetrokken uit alle openbare functies om zijn resterende tijd met zijn naasten door te brengen. Behalve voorzitter van de dorpsraad was Hans ook drijvende kracht achter coöperatie Geffen Zorgt, met onder meer ontmoetingshuis Kom d’r in, en penningmeester van het parochiebestuur. 

Veel mensen wilden daarop Hans een blijk van waardering geven voor al het werk dat hij al die jaren belangeloos voor Geffen heeft gedaan. Er werd besloten om Hans, na overleg met zijn familie, voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. In slechts anderhalve week tijd werd, mede door de inzet van onze burgemeester, een lintje aangevraagd en toegekend.


Op zaterdag 19 januari zijn we met een flinke delegatie van onder andere WIK, parochiebestuur, burgemeester Buijs, aandachtswethouder Van der Schoot en dorpsraad naar het huis van Hans vertrokken. “Hij is net op en weet van niets, kom binnen, kom binnen.” nodigt Antoinette ons uit. De burgemeester stelt voor dat ze Hans toch even inlicht en even de tijd geeft om zich voor te bereiden. Binnen treffen we een duidelijk geëmotioneerde Hans aan. Burgemeester Buijs neemt het woord en vertelt wat Hans voor Geffen heeft betekend en leest vervolgens de brief van de koning voor. De koning noemt Hans ‘van onschatbare waarde voor de leefbaarheid van het dorp Geffen’. Vervolgens wordt het lintje op de borst van Hans gespeld en volgt er een applaus en felicitaties. Buiten is inmiddels fanfare WIK gearriveerd om Hans een serenade te brengen. Met een kop koffie in de hand geniet Hans zichtbaar van zijn ‘favoriete band’. 


Wij zijn namens de dorpsraad zeer verguld dat we op deze manier Hans een blijk van waardering hebben kunnen geven. Al was het natuurlijk, zoals hij zelf opmerkte, nog veel mooier geweest als hem deze eer over twintig of dertig jaar te beurt was gevallen.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.