Maasdonk voor Maasdonk: gastheren/dames gezocht

Datum: 04-04-2020


Maasdonk voor Maasdonk: gastheren/dames gezocht

In Vinkel, Geffen en Nuland groeit het aantal oudere patiënten die ziek zijn door het coronavirus, of waarvan we vermoeden dat ze besmet zijn met corona. Veel van deze patiënten komen niet in aanmerking voor een opname in het ziekenhuis. Door hun medische voorgeschiedenis hebben zij kleine kansen op herstel of ze hebben een te hoge leeftijd. De ziekenhuizen hebben geen capaciteit voor hen.


Deze patiënten blijven daardoor ziek thuis liggen. Wij zien deze patiënten vereenzamen, verwaarlozen en dat zij te weinig van de broodnodige zorg krijgen. Mantelzorgers blijven uit angst voor besmettingsgevaar (begrijpelijkerwijs) weg, thuiszorg kan maar een enkele keer per dag langskomen, net als de huisarts.
Deze situatie vindt Maasdonk voor Maasdonk niet acceptabel.

 

GASTHEREN EN GASTDAMES GEZOCHT.

Ondertussen draait de afdeling met corona patiënten heel aardig. Wel komen we erachter dat het fijn zou zijn om wat ondersteuning te krijgen op huiselijk vlak. Een gastheer of vrouw die het leuk vindt om koffie en thee te verzorgen, soep op te warmen en kleine huiselijke taakjes te doen, zo’n 5 uur per dag. Belangrijk voor deze vrijwillige functie is dat je zelf niet tot een risicogroep behoort en een goede gezondheid hebt.

 

Stuur bij interesse een mailtje naar maasdonkvoormaasdonk@gmail.com

 

Onze opvang van coronapatiënten

Wij vangen deze coronapatiënten op. Wij proberen niemand in de steek laten in deze moeilijke situatie. Met dit initiatief willen wij de drukke thuiszorg ontlasten. De patiënten staan bij ons centraal. Sint Jozefoord en de Maasdonkse huisartsen hebben daarom samen een corona-verpleegafdeling opgericht.

Dit is wat Maasdonk voor Maasdonk voor hen doen:

  1. Wij starten met 6 bedden die beschikbaar zijn voor personen met een corona-diagnose of verdenking hierop die:niet in een ziekenhuis of verpleeghuis terecht kunnen;
    thuis niet voldoende kunnen worden verzorgd.
  2. Mensen worden op hun eigen kamer in een huiselijke setting verpleegd.
  3. 24 uur per dag zijn er zorgprofessionals aanwezig.
  4. De huisarts is en blijft eindverantwoordelijk voor de medische en verpleegkundige zorg.
  5. We zijn er om te werken aan herstel, voor kort herstel na een ziekenhuisopname vanwege corona en voor stervensbegeleiding.

Maatregelen tegen besmetting

Vanwege het grote besmettingsgevaar is bezoek maar zeer beperkt mogelijk. We inventariseren hoe we via de digitale weg contact tussen patiënten en hun naasten het beste kunnen onderhouden. 

Het personeel draagt beschermende maatregelen om besmetting te voorkomen


Bron: www.maasdonkvoormaasdonk.nl

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.