omgevingswet

Datum: 09-02-2024


omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt verschillende wetten samen die gaan over milieu en bouwen.

 

Op de website van de gemeente (oss.nl) is voor inwoners een nieuwe pagina ‘Omgevingswet’ geplaatst met daarop informatie over o.a. de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het nieuwe omgevingsloket.Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.