Updates over Heesch West en Cereslaan

Datum: 04-05-2023


Updates over Heesch West en Cereslaan

In dit bericht lees je meer over Stand van zaken Heesch West, Planontwikkeling Cereslaan-West en Beperking grootschalige logistiek op ongewenste locaties.


Stand van zaken Heesch-West

In eerdere berichtgeving is gemeld dat verschillende partijen beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingplan Heesch West dat in 2022 door de gemeenteraden is vastgesteld. Het zal naar verwachting nog zeker tot voorjaar 2024 duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot een uitspraak komt.

Meer over voortgang Heesch West

Planontwikkeling Cereslaan-West

De gemeente Bernheze publiceerde in januari het ontwerpbestemmingplan Cereslaan-West. Het gaat hier om een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van in totaal 5 hectare. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West geeft hier 3 hectare van uit. De maximale milieucategorie is 3.2. Het kavelaanbod varieert van 1.000 tot 5.000 m2.

Lees hier over vervolg Cereslaan-West

Beperking grootschalige logistiek op ongewenste locaties 

De provincie Noord-Brabant heeft in overleg met de regio’s besloten om grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan. Hierdoor worden grootschalige logistieke ontwikkelingen in Brabant bevroren, met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Heesch West is een van de uitzonderingslocaties waar grootschalige logistiek mogelijk is.

Lees het artikel hier


Bron: Heesch West

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.