Nieuwsbrief Duurzame Polder

Datum: 01-07-2023


Nieuwsbrief Duurzame Polder

Bewogen weken voor de Duurzame Polder. De nieuwsbrief opent met een reactie op de recente gebeurtenissen. Verder kunt u in deze nieuwsbrief het rapport met de resultaten van de online consultatie inkijken. Meer dan 1150 inwoners uit de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss namen de tijd om een reactie achter te laten! Tot slot kan u zich opnieuw inschrijven voor de windexcursie. Op zaterdag 8 juli trekken we naar Windpark Opseldijk in gemeente Nederweert. 


Een bewogen week voor de Duurzame Polder. 

 

Maandag 12 juni verlieten GROEN inZICHT en Behoud Lithse Polder de Klankbordgroep. In het voorgelezen statement laten zij weten ook niet verder deel te willen nemen aan het participatietraject. Ik vind het jammer om twee belangrijke belangengroepen te verliezen aan de gesprekstafel. De overige leden van de Klankbordgroep hebben per brief een reactie gegeven aan de stuurgroep van de Duurzame Polder. Daarin schrijven zij dat ze door willen gaan, met álle gesprekpartners, en doen ze voorstellen voor verbetering van het contact tussen hun organisaties en de bestuurders. Komende klankbordgroep van 3 juli praten we hierover verder. Wat ons betreft blijft de deur openstaan.

 

Daarnaast liet Lambert Verheijen, voorzitter van de Klankbordgroep, ons weten dat hij omwille van een andere functie zijn taken voor de Duurzame Polder neerlegt. Lambert, veel dank voor je inzet! 

 

Op donderdag 15 juni, liet wethouder Jacco Peter Hooiveld van gemeente Oss weten zijn ambt neer te leggen. We wensen Jacco Peter Hooiveld veel succes in de toekomst en bedanken hem voor het harde werk het afgelopen jaar!

 

De afgelopen periode was het voor het eerst mogelijk om ook digitaal te participeren. We mochten meer dan 1150 reacties ontvangen op de eerste online consultatie over het ontwerpend onderzoek. Daar wil ik iedereen voor bedanken. In deze nieuwsbrief kunt u de resultaten teruglezen in een rapport. Voor de zomer lichten we u verder in over hoe we de opgehaalde feedback verwerkt hebben in de varianten voor de MER en de deelgebieden. 

 

Deze zomer worden de verschillende varianten en deelgebieden onderzocht op hun milieueffecten. En we komen opnieuw met een digitale enquête, deze keer over financiële participatie. Het toekomstige windpark levert naast duurzame energie namelijk ook geld op en daar kunt u van meeprofiteren. De enquête zal peilen naar wat de inwoners van 's-Hertogenbosch een goede en rechtvaardige verdeling vinden. In Oss worden inwoners hierover later bevraagd.

 

MEER INFORMATIE VIND U OP: https://www.duurzamepolder.nl/


Bron: Duurzame Polder

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.