CPO biedt inwoners mogelijkheid op betaalbare eigen woning

Datum: 22-12-2022


CPO biedt inwoners mogelijkheid op betaalbare eigen woning

Groepen inwoners die samen een woningbouwproject willen realiseren, kunnen in Oss op een warm welkom van de gemeente rekenen. Om dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren biedt de gemeente onder meer een financiële tegemoetkoming in de opstartkosten. Afgelopen donderdag 15 december stelde de raad het gemeentelijk CPO-beleid vast.


Oss wil graag een gemeente zijn waarin iedereen met plezier kan wonen. Daarvoor is het belangrijk dat er veel verschillende soorten woningen en woonmilieus zijn. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) sluit naadloos aan op dat streven, zo stelt het college in het nieuwe CPO-beleid. Bij een CPO koopt een groep inwoners grond en bepaalt samen hoe en met welke partijen ze op die grond woningen bouwen. Soms wordt daarbij dan ook de openbare ruimte betrokken.

 

Invloed en betaalbaarheid

“Voor inwoners die maximaal invloed willen hebben op de vorm en kwaliteit van hun woning en dat op een voor hen betaalbare manier willen doen, is CPO een geweldige oplossing”, zegt wethouder Sidney van den Bergh van Wonen. “Daarnaast dragen CPO’s bij aan de levendigheid en leefbaarheid van een kern of wijk.” Motieven om met CPO aan de slag te gaan zijn er meer dan voldoende. Denk behalve aan betaalbaarheid en kwaliteit ook aan bepaalde woonwensen of vormen van woonzorg.

 

Uit onderzoek is gebleken dat er in de gemeente Oss veel belangstelling is voor CPO’s. Van jongeren die op zoek zijn naar een woning (18-30 jaar) denkt 17% erover om deel te nemen in een CPO. Bij inwoners onder de 65 jaar die al een woning hebben, is dat 18%. Bij inwoners boven de 65 met een woning gaat het om 10%. Op dit moment kent de gemeente Oss al een aantal CPO-projecten, bijvoorbeeld in Overlangel en Geffen. Ook zijn er in verschillende kernen CPO’s in oprichting.

 

Spelregels

Om CPO’s op een goede manier te kunnen helpen, is het belangrijk dat duidelijk is wat de bewoners, gemeente en andere betrokken partijen van elkaar kunnen verwachten. Daarom heeft de gemeente nu een CPO-beleid opgesteld. Hierin staat een aantal uitgangspunten en spelregels. Zo moet de groep uit minimaal vier personen bestaan en mogen bouwbedrijven, ontwikkelaars en andere commerciële partijen niet meedoen.

 

Ook is een helder projectplan vereist. Daarin moet informatie staan bijvoorbeeld de kosten van de grond, haalbaarheid, projectorganisatie en hoe de deelnemers omgaan met risico’s. De gemeente wil CPO-initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. Ze doet dat met een helder stappenplan, waarin ook staat wat steeds de rol van de gemeente is. Daarnaast biedt ze – op basis van het amendement Vouchers voor Kickstart CPO’s – initiatiefnemers een financiële tegemoetkoming om zo bij te dragen aan een succesvolle start. Met dit bedrag kunnen de bouwers bijvoorbeeld een CPO-vereniging oprichten, een procesbegeleider inhuren of zelfs al een eerste bouwtekening laten maken.

 

Meer informatie

Inwoners die met CPO aan de slag willen, kunnen voor meer informatie de website www.oss.nl/cpo raadplegen. Daar staat ook het stappenplan en een registratieformulier, waarmee inwoners hun CPO-initiatief bij de gemeente kunnen aanmelden.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.